Zarządzenie Nr 710/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr710/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 czerwca 2006r.

w sprawie: zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej.

Na podstawie § 1ZarządzeniaNr707/06Burmistrza Pyrzyc z dnia

08 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie zarządzam:

§ 1.

Zwołuję posiedzenie Komisji Konkursowej na dzień 30 czerwca 2006 r.godz. 900

w sali Urzędu Stanu Cywilnego - Urząd MiejskiI piętro, w składzie:

 1. Teresa Jasińska.

 2. Agnieszka Odachowska.

 3. Aleksander Butkowski.

 4. Ryszard Lejman.

 5. Wacława Parulska.

 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff.

 7. Elżbieta Kopeć.

 8. Wioletta Adamska - Janiak.

 9. Joanna Dąbrowska.

 10. Krzysztof Korgól.

 11. Radosław Mierzwiak.

12. Irena Czerepaniak

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji KonkursowejTeresie Jasińskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:30:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-08-2006 10:30:22