Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.07.2006 r. Nr 7546 w sprawie przeprowadzenia spisu zdawczo – odbiorczego 2006-09-25 13:45:13
Zarządzenie Nr 753/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-09-25 13:31:16
Zarządzenie Nr 752/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2006/2007. 2006-08-24 07:57:41
Zarządzenie Nr 751/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2006/2007. 2006-08-24 07:53:52
Zarządzenie Nr 750/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont, przebudowę – modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej 2006-08-24 07:47:03
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 749/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-08-24 07:40:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 748 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-08-24 07:39:41
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 747 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-08-24 07:36:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 746 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia II przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-08-24 07:34:37
Zarządzenie Nr 745/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont pokrycia dachu papowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach” 2006-08-23 13:41:58