OGŁOSZENIE nr 38/06 z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 38/06

z dnia 23 sierpnia 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości wykazane w załączniku nr 1. Granice przedmiotowych nieruchomości zaznaczone zostały na mapce stanowiącej załącznik nr 2.

§ 2. Ogłoszenie i wykaz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 23 sierpnia 2006r. do 13 września 2006r.

Sporządził: R. Gutowski


W Y K A Znr 38/06

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik nr 1

do ogłoszenia nr 38/06

z dnia 23 sierpnia 2006r.

LP

Nr

K.W.

NR

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomoŚci

PrzeznaczENIE

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

15222

113/20

655 m2

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie

nr 6 w Pyrzycach

przy Wałach Chrobrego.

Na podstawie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

26 619,00

+VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

2.

15221

113/18

486 m2

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie

nr 6 w Pyrzycach

przy Wałach Chrobrego.

Na podstawie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną z możliwością realizacji usług nieuciążliwych na parterze budynku.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

20 023,00

+VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

3.

15221

113/17

476 m2

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie

nr 6 w Pyrzycach

przy Wałach Chrobrego.

Na podstawie obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną z możliwością realizacji usług nieuciążliwych na parterze budynku.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

19 611,00

+VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 23 sierpnia 2006r. do 13 września 2006r.

Sporządził: R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-08-2006 07:19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-08-2006 07:19:56