Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 września 2006r. – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

LIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 28 września 2006r. - godz.14,15

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z bieżącej pracy.

5. Informacja Burmistrza z bieżącej pracy (Druk Nr..........).

6. Zapytania radnych, interpelacje radnych na piśmie.

7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2006r.

(Druk Nr 651/06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

8. Informacja na temat zadań zrealizowanych w pierwszym półroczu

2006r. wynikających ze „Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce (Druk

Nr..........),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

9. Sytuacja bezdomności w Gminie Pyrzyce i przygotowanie Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu zapewnienia pomocy

ludziom bezdomnym (Druk Nr 654 /06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia opracowania Programu

Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 (Druk Nr

653 /06),

  1. opinie stałych komisji rady,

  2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie Programu oddłużania wierzytelności

z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce (Druk Nr 655/06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk Nr 641/06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie nabycia od Województwa

Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Pyrzyce 63/1000 udziału

w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr

256/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Pyrzycach (Druk Nr

652 /06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla

przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku (Druk Nr

656/06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa

Gminy Pyrzyce (Druk Nr 647/06),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) podjęcie uchwały.

16.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

17.Wolne wnioski.

18.Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-09-2006 08:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-09-2006 08:04:08