Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 779/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 2006-10-16 09:41:42
Zarządzenie Nr 778 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-10-16 09:41:02
ZARZĄDZENIE NR 777/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu. 2006-10-16 09:34:12
ZARZĄDZENIE NR 776/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2006-10-16 09:33:09
ZARZĄDZENIE NR 775/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2006-10-16 09:29:11
Zarządzenie Nr 774/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2006r. W sprawie: zmiany zarządzenia Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki” 2006-10-09 10:32:13
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 773/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-10-09 10:17:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 772/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-10-09 10:16:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 771/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-10-09 10:15:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 770/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-10-09 10:15:21
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 769/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-10-09 10:14:43
Zarządzenie Nr 768/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: I etap - chodniki” 2006-10-09 10:11:41
ZARZĄDZENIE NR 767/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach 2006-09-27 11:18:10
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 766/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 48/2, położonej w obrębie 4 miasta Pyrzyce. 2006-09-27 11:17:44
ZARZĄDZENIE NR 765/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-09-27 11:16:46
Zarządzenie Nr 764/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2006-09-27 11:16:05
Zarządzenie Nr 763/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2006-09-27 11:15:34
Zarządzenie Nr 762/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-09-27 11:15:03
ZARZĄDZENIE Nr 761/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 sierpnia 2006 w sprawie Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2006-09-27 11:14:33
Zarządzenie Nr 760/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezin” 2006-09-27 11:13:54
Zarządzenie Nr 759/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-09-27 11:10:07
ZARZĄDZENIE Nr 758/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2006-09-27 11:08:48
ZARZĄDZENIE Nr 757/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2006-09-27 11:06:55
Zarządzenie Nr 756/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 sierpnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na remont, przebudowę – modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej. 2006-09-27 11:06:19
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 755/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2006-09-27 11:05:30