Zarządzenie Nr 759/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 759/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 sierpnia 2006r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo - odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

Urząd Miejski w Pyrzycach - Kasa

w zakresie: środki pieniężne w kasie

osoba odpowiedzialna materialnie - zdająca - Magdalena Szymkowiak - Diakowska

- przyjmująca - Marianna Olejniczak

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 16.08.2006r.

do 16.08.2006r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a) Maria Kozłowska - przewodnicząca zespołu

b) Stefania Jendraszczyk - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:13:06