Zarządzenie Nr 762/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 762/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 sierpnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego w Szkole Podstawowej w Żabowie

w zakresie: wyposażenie, środki trwałe, dokumentacja, materiały

osoba odpowiedzialna materialnie - Jan Utnik - zdający

- Tomasz Tyczkowski - przyjmujący

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 16.08.2006 r. do 30.09.2006 r.

§ 3.1 Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję:

zespół spisowy w składzie:

a) Aleksandra Karpińska - przewodnicząca zespołu”

b) Teresa Pichan - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:15:03