ZARZĄDZENIE NR 765/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


ZARZĄDZENIE NR 765/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) oraz art. 4 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz.694, ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252) w związku ze odwołaniem mgr inż. Katarzyny Maliszwskiej ze stanowiska dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach w zakresie wyposażenia, środków trwałych, dokumentacji i materiałów.

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Maliszewska - zdająca

Grażyna Muszyńska - przyjmująca.

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie 01 - 11 września 2006r.

§ 3. 1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

  • Maria Stefaniak - przewodnicząca zespołu,

  • Joanna Cieplak - członek zespołu.

2. Zespół spisowy zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Zespołowi spisowemu oraz głównej księgowej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                            Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                                Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:16:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:17:17