ZARZĄDZENIE NR 767/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE NR 767/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach

Działając na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dni 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Teresa JASIŃSKA - przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę

  2. Alina JANIŁ - przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę

  3. Jolanta BEDNER - przedstawiciel organu sprawujący nadzór pedagogiczny

  4. Krystyna KARCZ - przedstawiciel organu sprawujący nadzór pedagogiczny

  5. Waldemar OGRODNICZAK - przedstawiciel organu sprawujący nadzór pedagogiczny

  6. Janusz KAŹMIERCZAK - przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę.

§ 2. Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczam Teresę JASIŃSKĄ - zastępcę Burmistrza Pyrzyc.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-09-2006 11:18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-10-2006 10:13:28