OGŁOSZENIE nr 43/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE nr 43/06
z dnia 28 września 2006r.
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

 
o g ł a s z a
 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczone zostały do zbycia nieruchomości wykazane w załączniku nr 1. Położenie przedmiotowych nieruchomości zaznaczone zostało na mapce stanowiącej załącznik nr 2.

§ 2.Ogłoszenie i wykaz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 29 września do 20 października 2006r.

 
 
Sporządziła J. Dobiszewska

W Y K A Z nr 43/06
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik nr 1
do ogłoszenia nr 43/06
z dnia 28 września 2006r.
LP
Nr
K.W.
NR
NIER.
Pow.
NIER.
Opis
nieruchomoŚci
 
PrzeznaczENIE
 
forma
sprzedaŻy
CENA NIERUCHOMOŚCI
 
1.
70736
 
 
 
 
 
178/7
+

udział w wysokości

2834/10000 w działce nr

 
201/29

301 m2

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie

nr 6 w Pyrzycach

przy ul. T. Kościuszki

 
 
 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przewiduje się możliwość wprowadzenia nieuciążliwej, wbudowanej funkcji usługowo – rzemieślniczej.

 

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

 
 
    12 371,00zł
+  21 263,00zł
    33 634,00zł
 

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

7220
1348m2
 

Nieruchomość położona w obrębie nr 6 w Pyrzycach przy ul. T. Kościuszki. Plac i droga dojazdowa do garaży samochodów.

 
 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość stanowi teren obsługi komunikacji – zespół zabudowy garażowej, wraz z dojazdem od ulicy Kościuszki.

 
2.
-.
317/2
700m2
 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mielęcinie

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

 
2 387,00zł

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

 
 

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w terminie od 29 września do 20 października 2006r.

 
 
Sporządziła J. Dobiszewska

Załączniki do pobrania

1 43.2006_-_za__cznik.JPG (JPG, 18KB) 2006-10-02 09:23:20 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-10-2006 09:23:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-10-2006 09:26:42