Nasz znak: RG – 7331/112/2006


Pyrzyce, dnia 02.10.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/112/2006

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków, realizowana w Pyrzycach w obrębie nr 9, w rejonie ulic Willowej, Różanej, Ogrodowej, Kwiatowej, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Niepodległości, Stargardzkiej.

Inwestycja prowadzona będzie na terenie działek:

ul. Willowa

Działki nr 266, 100, 102, 108, 343, 260, 114/2, 119, 120/2, 261, 124/1, 126, 262, 263, 264, 265, 142, 226, 227, 228, 229, 230, 212, 213

ul. Różana

Działki nr 301, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 339, 234, 238, 240, 246, 291, 302/2, 302/1, 224, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195

ul. Ogrodowa

Działki nr 293, 294,112, 113, 2, 5, 10, 11, 14, 39, 9, 42, 48, 1, 6, 49, 50, 12, 51, 52, 53, 13, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 285, 65, 66, 67, 3/1, 130,129, 128, 127, 133, 134, 68, 69, 70, 71, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 72, 27, 74, 76, 75, 28, 29, 148, 149, 30, 31, 32/1, 32/2, 141, 143

ul. Kwiatowa

Działki nr 305, 210, 283, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 196, 197, 198, 199, 248/4, 248/5, 248/63, 248/64, 248/7, 248/8, 248/9, 248/10, 248/15, 248/11, 248/12, 248/13, 258/1, 251, 252, 221/2, 221/1, 220

ul. Jana Pawła II

Działki nr 300, 22/3, 22/4, 33, 77, 270, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 103, 101, 99, 62, 63, 289, 344/4, 344/3, 344/2, 344/1, 223, 8

ul. Wojska Polskiego

Działki nr 298, 299, 156, 87, 88, 157, 95, 205, 326, 267, 7, 208, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 308, 114/1, 115, 116, 117, 118, 120/1, 121, 122, 123, 138, 139, 140, 36, 37/4, 38/1, 38/2, 81, 82, 80, 79, 78, 40, 41, 86, 85, 43, 44, 45, 46, 47

ul. Niepodległości

Działki nr 290, 342/1, 342/2, 124/4, 125, 131, 132, 268, 322, 325, 269, 340, 147, 323, 183, 200/1, 200/2, 232, 203, 92, 211, 93, 94, 146, 145, 144, 135, 136, 286, 287, 3/2, 137, 20, 21, 218, 219, 204/12, 204/1, 204/4, 206, 214, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 222, 233, 237, 239, 241, 83, 84, 201

ul. Stargardzka

Działki nr 34/1, 324/16, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 288, 89

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 02-10-2006 12:04:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 02-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 02-10-2006 12:04:02