OGŁOSZENIE nr 46/06 z dnia 04 października 2006r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 46/06

z dnia 04 października 2006r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do zbycia nieruchomość wykazana w załączniku nr 1. Granice przedmiotowej nieruchomości zaznaczone zostały na mapce stanowiącej załącznik nr 2.

§ 2. Ogłoszenie i wykaz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 4 października 2006r. do 25 października 2006r.

Sporządził: R. Gutowski


W Y K A Z nr 46/06

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

do ogłoszenia nr 46/06

z dnia 04 października 2006r.

LP

Nr

K.W.

NR

NIER.

Pow.

NIER.

Opis

nieruchomoŚci

PrzeznaczENIE

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

27535

39/2

0,2241ha

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Lipiańskiej w obrębie nr 12 w Pyrzycach.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy określa funkcję terenu jako usługowo - składowo - magazynową.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

73 326,00

+ 22 % VAT

Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od 4 października 2006r. do 25 października 2006r.

Sporządził: R. Gutowski

Załączniki do pobrania

1 46_06_og_oszenie_i_wykaz_dz._nr_39_2__obreb_12_Pyrzyce,_za__cznik_nr_2.JPG (JPG, 71KB) 2006-10-04 13:07:51 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 04-10-2006 13:07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 04-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 04-10-2006 13:08:13