OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 października 2006 roku


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA PYRZYC

W związku z rosnącym zadłużeniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego Burmistrz Pyrzyc przy czynnym i aktywnym udziale Członków Komisji Budżetu Rady Miejskiej opracował Program oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Program skierowany jest do Najemców lokali komunalnych posiadających zadłużenie w czynszu lokalowym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Umorzenie dotyczyć będzie tylko tej części długu, która odnosi się do samego czynszu - do czynszu nie zalicza się opłat za energię cieplną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz i odbiór nieczystości itp.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU :

  1. Program stanowi jednorazową pomoc dla dłużników, których sytuacja materialna nie pozwala na spłatę długu.

  2. Dług może być umorzony w całości lub części tj.: w 50% i 80%, bądź rozłożony na raty.

  3. Do umorzenia uprawnieni są Najemcy, których gospodarstwo domowe osiąga dochody, które w przeliczeniu na jedną osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 175% najniższej emerytury a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 125% najniższej emerytury ( najniższa emerytura w 2006 roku wynosi 597,47 zł brutto).

  4. Uczestnictwo w programie wymaga złożenia przez Dłużnika wniosku o przystąpieniu do programu oddłużeniowego w terminie do 31 grudnia 2007 roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

  5. Z wnioskiem o oddłużenie występuje do Burmistrza Dłużnik za pośrednictwem Zarządcy.

  6. Dłużnik dobrowolnie musi poddać się wnikliwej weryfikacji sytuacji materialnej rodziny.

  7. Program obejmuje zadłużenie wg stanu na dzień 31 lipca 2006 roku.

Podstawowym celem programu jest udzielenie pomocy użytkownikom lokali mieszkalnych i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których oddłużenie umożliwi regulowanie bieżących opłat, utrwalanie nawyku terminowego i regularnego wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu, zapobieganie bezdomności oraz wzrost zainteresowania zamianą mieszkań na adekwatne do sytuacji materialnej rodziny. Program wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pokój nr 269 i 271 lub telefonicznie pod nr 0915704908 oraz 0915793255. Ponadto tekst jednolity Programu został zamieszczony na stronie internetowej - www.pyrzyce.um.gov.pl.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 3 października 2006 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 06-10-2006 08:23:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 06-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-10-2006 08:23:17