Zarządzenie Nr 778 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 778 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 183 700zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 183 700zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie - Urząd Miejski o kwotę 49 671zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 49 671zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 49 671zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 134 029zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 134 029zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 134 029zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 183 700zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 183 700zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie - Urząd Miejski o kwotę 49 671zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 49 671zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 49 671zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 134 029zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 134 029zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 98 029zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36 000zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 31 377 162zł

- dochody na zadania własne 26 264 284zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 112 878zł

Wydatki ogółem 36 003 235zł

- wydatki na zadania własne 30 890 357zł

- wydatki na zadania zlecone 5 112 878zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:41:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-10-2006 09:41:19