ZARZĄDZENIE Nr 781/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 września 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia


ZARZĄDZENIE Nr 781/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 04 września 2006 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 5c ust. 2 oraz art. 36a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powierzam Pani Ewie Loba - Diakité pełnienie funkcji dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach na okres od dnia 1. września 2006 r. do dnia 31. sierpnia 2011 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1. września 2006 r.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-10-2006 11:20:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-10-2006 11:20:32