Zarządzenie Nr 784/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2006r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 784/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 11 września 2006r

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości (Dz. U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

w Szkole Podstawowej w Okunicy

w zakresie: księgozbiory

osoba odpowiedzialna materialnie - Urszula Sterna - zdająca

- Kamila Pawłowska - przyjmująca.

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 12.09.2006r do 25.09.2006r

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a) Aleksandra Sornat - przewodnicząca zespołu

b) Eugeniusz Czerepaniak - dyrektor szkoły

        1. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do

przeprowadzenia czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-10-2006 11:38:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-10-2006 11:38:57