Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony do współwłaściciela na sprzedaż udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce oznaczonej jako działka 499 o pow


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 lutego 2004 roku

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony do współwłaściciela na sprzedaż udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce oznaczonej jako działka 499 o pow. 134 mlicy Warszawskiej.

Cena wywoławcza udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości ustalona została na podstawie operatu szacunkowego i wynosi :

    • wartość udziału 13/100 w budynku - 2235,00 zł,

    • wartość udziału w gruncie- 390,00 zł.

Łączna cena wywoławcza udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości wynosi - 2625 zł .

  • Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2004 r. o godzinie 10°°, w sali nr 130( I-piętro Urząd Stanu Cywilnego) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu lub na konto:

Bank Pekao S.A IO/Pyrzyce nr 11001441-518-2101-111-3

w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej udziałów będących przedmiotem przetargu, najpóźniej do dnia 18 marca 2004 roku .

  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się ustalonego w drodze przetargu Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Burmistrza Pyrzyc protokółu z przeprowadzonego przetargu.

  • Szczegółowych informacji udziela Wydział Środowiska Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Lokalowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pokój nr 276 i 270 ( II- piętro ) lub telefonicznie pod numerem 5 700- 071 wewnętrzny 378 lub 310 od poniedziałku do piątku.

  • Regulamin i Ogłoszenie przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego Plac Ratuszowy 1

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 27-02-2004 10:43:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 27-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 27-02-2004 10:43:36