Nasz znak: RG – 7331/123/06


Pyrzyce, dnia 20.10.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/123/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia fi 180 PE wraz z przyłączem do budynku przy ul. Dworcowej nr 23.

Inwestycja prowadzona będzie w działkach nr 180 i nr 29/22 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 m.Pyrzyce, gmina Pyrzyce [woj.zachodniopomorskie].

Wydana została decyzja nr 31/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 20 października 2006r. do dnia 03 listopada 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-10-2006 10:53:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 23-10-2006 10:53:15