SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - GMINA PYRZYCE


UCHWAŁA Nr 2/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Dorota Kuźmińska

2. Marcin Sokołowski

3. Joanna Błaszczyk

4. Barbara Sokołowska

5. Aleksandra Karpińska

6. Ewelina Gliszczyńska

7. Małgorzata Staszak

8. Zofia Danuta Bartczak

9. Grażyna Maciupa

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Zabytkowej 50 w Przedszkolu Publicznym nr 4.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

UCHWAŁA Nr 3/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pyrzycach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Elżbieta Nowakowska

2. Diana Zegadłowicz

3. Agnieszka Ciszek

4. Iwona Wąs

5. Agnieszka Głowacka

6. Olimpia Huber

7. Katarzyna Ciszek

8. Maria Wieczorek

9. Ewa Sikora

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 2 w Zespole Szkół Nr 1.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

UCHWAŁA Nr 4/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Helena Nowak

2. Danuta Kuźnicka

3. Małgorzata Kurkowska - Bartosik

4. Magdalena Krzyżaniak

5. Andżelika Doszczeczko

6. Halina Król

7. Grażyna Stadnicka

8. Magdalena Harmaciej

9. Małgorzata Słomka-Bojko

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Publicznym Gimnazjum.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 5/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Kamil Jakub Kukuła

2. Beata Kwiecień

3. Justyna Jasińska

4. Halina Świętosława - Żabińska

5. Beata Rybczyńska - Miłaszewska

6. Norbert Woźniak

7. Jolanta Elżbieta Rządkowska

8. Maryla Wasielewska

9. Krystyna Dąbrowska

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Przedszkolu Publicznym nr 3.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

UCHWAŁA Nr 6/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Antoni Burda

2. Alicja Tomczewska

3. Ilona Łuszczyk

4. Tadeusz Zegadłowicz

5. Edyta Łabiszewska

6. Wioletta Michalska

7. Agata Krawiec

8. Magdalena Krupa - Korol

9. Elżbieta Drapała

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 15 w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

UCHWAŁA Nr 7/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Eugenia Burda

2. Jadwiga Krzewicka

3. Wioletta Agata Hawryluk

4. Małgorzata Lidia Kukuła

5. Katarzyna Nowakowska

6. Ilona Zielińska - Krawczyk

7. Anita Matuszak

8. Marta Wieczorek

9. Lucyna Kopciewicz

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 2 w Szkole Podstawowej nr 2.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 8/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Barbara Kasiuba

2. Leszek Gołowacz

3. Monika Jastrzębska

4. Justyna Zielińska

5. Urszula Frątczak

6. Krystyna Szwalska

7. Agnieszka Krawczyk

8. Anna Czerwińska

9. Anna Berdzik

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Słonecznej 11 w Świetlicy Osiedla.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 9/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 w Krzemlinie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Jerzy Nowakowski

2. Krzysztof Rafał Wancerz

3. Jacek Nowak

4. Ewa Kwiecień

5. Anna Chojnacka

6. Janina Krystyna Błońska

7. Henryk Majchrzak

8. Marcin Sędrowski

9. Zofia Wierzbicka

 

z siedzibą w Krzemlinie w Budynku Szkoły.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 10/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mielęcinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 9 w Mielęcinie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Alicja Trojanowska

2. Marek Paweł Krzewicki

3. Zofia Rożuk

4. Krzysztof Dąbrowski

5. Grażyna Hancz

6. Teresa Woźniak

7. Paweł Gottfried

8. Anna Szczepanik

9. Ewa Ciechanowska

 

z siedzibą w Mielęcinie w Szkole Podstawowej.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 11/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Brzesku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 10 w Brzesku dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Zofia Krystyna Radecka

2. Grzegorz Stasiukiewicz

3. Helena Maruszak

4. Ewa Głowacka

5. Karolina Anna Tytoń

6. Włodzimierz Czesław Wójcik

7. Karolina Malwina Gałązka

8. Natalia Piska

9. Lidia Wąsowicz

 

z siedzibą w Brzesku w Szkole Podstawowej.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 12/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Żabowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 11 w Żabowie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Krystyna Zofia Luchowska

2. Ewa Mariola Półchłopek

3. Małgorzata Bartosik

4. Włodzimierz Michalak

5. Joanna Dziewulska

6. Jarosław Olejniczak

7. Katarzyna Muszyńska - Kozdroń

8. Elżbieta Młynarska

9. Tomasz Tyczkowski

 

z siedzibą w Żabowie w Szkole Podstawowej

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 13/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Ryszewku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 12 w Ryszewku dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Konrad Bogdan Czerwiński

2. Agnieszka Pelc

3. Paweł Giecewicz

4. Agnieszka Majer

5. Izabela Jabłońska

6. Izabela Wasielewska

7. Anna Piotrowska

8. Piotr Piotrowski

9. Grażyna Olczak

 

z siedzibą w Ryszewku w Budynku szkoły.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 14/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Okunicy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 13 w Okunicy dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Mieczysław Chrzanowski

2. Mirosław Jan Kurosz

3. Janusz Dariusz Kudyba

4. Dawid Cupa

5. Krzysztof Wójcik

6. Łukasz Sikorski

7. Andrzej Prymus

8. Beata Łucka

9. Aleksandra Sornat

 

z siedzibą w Okunicy w Szkole Postawowej.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 15/2006

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 20 października 2006 r.

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Pyrzycach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 14 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza w następującym składzie:

 

1. Barbara Sadłoń

2. Agnieszka Radwańska

3. Anna Gottfried

4. Anna Wasielewska

5. Krzysztof Krawczykowski

6. Tomasz Maciąg

7. Bożena Wyciszkiewicz

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II w Świetlicy Szpitala Powiatowego.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodniczący

 

Zdzisław Wiśniewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 09:00:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-09-2011 08:06:45