Nasz znak: RG – 7331/83/06


Pyrzyce, dnia 24.10.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/83/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

przebudowie sieci elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznej NN 0,4kV, wymiana przewodów nie izolowanych na izolowane oraz wymiana istniejących słupów energetycznych wg szkicu na załączniku graficznym w celu zasilenia budynku mieszkalnego - 7 mieszkań i świetlica na działce nr 170/21 w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce.

Inwestycja prowadzona w działkach nr 132, 108/2, 4/1, 1/5, 3/2, 192/4, 184, 183, 170/22, 170/21, 197 w obrębie Giżyn gm. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 30/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 października 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 24 października 2006r. do dnia
07 listopada 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:42:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:42:23