Nasz znak: RG – 7331/92/06


Pyrzyce, dnia 24.10.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/92/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowa linii energetycznej, wychodząca poza linie rozgraniczające drogę ekspresową S-3, zasilającej w energię dla potrzeb MOP-ów „Sitno”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr 17/1 i nr 17/6 w obrębie Krzemlin gm. Pyrzyce.

Wydana została decyzja nr 28/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 października 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 24 października 2006r. do dnia 07 listopada 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-10-2006 13:42:42