Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 01.06.2004r. Zakończenie robót: 31.08.2004r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska i Marlena Stempień, tel.091-570-00-71, wew. 335 i 336, pok. Nr 261 i 262 II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 06.05.2004r. o godz.1100 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261 i 262 II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 16-04-2004 07:56:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-04-2004 07:56:09