OGŁOSZENIE Nr 47 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2006 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem.


OGŁOSZENIE Nr 47 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza co następuje:

§ 1. z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do

oddania w najem nieruchomość, wykazana w załączniku nr 1.

§ 2. Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie

od 02.11.2006 r. do 23.11.2006 r.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipieński

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 47/06 z dnia 31 października 2006 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego

w obrębie 10 m. Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej

Lp.

Nr działki

Pow.

gruntu

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości
i cel umowy

Okres umowy

Wysokość czynszu

miesięcznego i termin płatności

1.


 


2.


 


3.


 


4.

75/4
75/4
75/4
75/4

18,00 m2


 

18,00 m2

 


18,00 m2

 


18,00 m2

brak


 


brak


 


brak


 


brak

obręb 10

ul.Ciepłownicza


 


obręb 10

ul.Ciepłownicza


 


obręb 10
ul.Ciepłownicza


 

obręb 10

ul.Ciepłownicza

najem gruntu z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego


najem gruntu z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego


 

najem gruntu z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego


najem gruntu z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego

3 lata


 


3 lata


 


3 lata


 


3 lata

18,00 m2 x 0,42 zł/ m2 = 7,60 zł
+ 22% podatek VAT tj. 9,30 zł czynsz płatny jest do 10 każdego miesiąca

18,00 m2 x 0,42 zł/ m2 = 7,60 zł
+ 22% podatek VAT tj. 9,30 zł czynsz płatny jest do 10 każdego miesiąca

18,00 m2 x 0,42 zł/ m2 = 7,60 zł
+ 22% podatek VAT tj. 9,30 zł czynsz płatny jest do 10 każdego miesiąca

18,00 m2 x 0,42 zł/ m2 = 7,60 zł
+ 22% podatek VAT tj. 9,30 zł czynsz płatny jest do 10 każdego miesiąca

Podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

od dnia 02.11.2006 r. do dnia 23.11.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-11-2006 09:55:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-11-2006 09:57:33