Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 795/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 272, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 795/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 272,

położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie skorzystam z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 272, o powierzchni 0,0499 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 16603, na którą w dniu 23 maja 2006 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. A Nr 2138/2006, warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariana Kacprzyka, mieszcząca się przy ulicy Niedziałkowskiego 1, 74-300 Myślibórz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Sporządził R. Gutowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:55:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-11-2006 08:55:23