Październik

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 832 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 2006-11-17 09:42:40
ZARZĄDZENIE Nr 831/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 października 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2006-11-17 09:41:55
Zarządzenie Nr 830/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-11-17 09:40:58
Zarządzenie Nr 829/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006r. w sprawie: wdrożenia do realizacji „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli”. 2006-11-17 08:44:36
Zarządzenie Nr 828/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach” 2006-11-17 08:41:31
ZARZĄDZENIE NR 827/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 października 2006r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2006-11-17 08:32:38
ZARZĄDZENIE NR 826/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 października 2006r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu 2006-11-17 08:32:12
Zarządzenie Nr 825/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym Nr 71 w miejscowości Żabów gmina Pyrzyce” 2006-11-17 08:31:42
Zarządzenie Nr 824/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie drenażu odwadniającego przy budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3” 2006-11-17 08:30:58
Zarządzenie Nr 823/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach. 2006-11-17 08:30:30
Zarządzenie Nr 822/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006r w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2006-11-17 08:29:42
Zarządzenie Nr 821/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2006-11-17 08:29:20
Zarządzenie Nr 820/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy. 2006-11-17 08:29:03
Zarządzenie Nr 819/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2006/2007. 2006-11-17 08:28:43
Zarządzenie Nr 818/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, oddziały „0”(zerowe) 2006-11-17 08:28:24
Zarządzenie Nr 817/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2006-11-17 08:27:58
Zarządzenie Nr 816/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. 2006-11-17 08:27:30
Zarządzenie Nr 815/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie. 2006-11-17 08:26:58
Zarządzenie Nr 814/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku. 2006-11-17 08:26:36
Zarządzenie Nr 813/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach. 2006-11-17 08:26:08
Zarządzenie Nr 812/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej 2006-11-17 08:25:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 811/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 226 i 227, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce. 2006-11-17 08:25:15
Zarządzenie Nr 810/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2006 r. w sprawie kontroli problemowej 5% wydatków Pyrzyckiego Domu Kultury 2006-11-17 08:24:50
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 808/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 października 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 5/5, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce. 2006-11-17 08:24:31
Zarządzenie nr 807/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 października 2006 roku w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego 2006-11-17 08:24:08
ZARZĄDZENIE Nr 786/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 października 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia 785/2006 z dnia 11 września 2006r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. planowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2006-11-17 08:23:37
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 804/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 października 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 556/3, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce. 2006-11-17 08:19:47