Zarządzenie nr 807/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 października 2006 roku w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego


Zarządzenie nr 807/2006

B u r m i s t r z a

P y r z y c

z dnia 9 października 2006 roku

w sprawie umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy kupnie lokalu komunalnego

Na podstawie art. 68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603, nr 281, poz.2782, z 2005 r., nr 130, poz.1087, nr 169, poz.1420, nr 175, poz.1459, nr1806, poz.1441, z 2006 r., nr 17, poz.128) oraz § 1 ust.4 uchwały Nr L/405/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam umorzyć w całości zwaloryzowaną bonifikatę udzieloną przy kupnie lokalu komunalnego ( ... ) art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych ( Dz.U. nr 112, poz.1198 ze zm.) (...).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:24:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:24:08