Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 811/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 października 2006 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 226 i 227, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 811/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 października 2006 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 226 i 227, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipieńskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce, oznaczonych numerami działek 226, o powierzchni 0,0486ha, i 227, o powierzchni 0,0590ha zapisanych w Księdze Wieczystej numer 5985, na którą w dniu 12 października 2006 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. A Nr 3936/2006, warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Tokarskiego, mieszcząca się przy Placu Ratuszowym 1, 74-200 Pyrzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:25:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:25:15