Zarządzenie Nr 812/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej


Zarządzenie Nr 812/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządzam co następuje:

§ 1 Wprowadza się Regulamin kontroli wewnętrznej stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli

§ 3 Traci moc Zarządzenie Nr 433/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:25:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:25:34