Zarządzenie Nr 814/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku.


Zarządzenie Nr 814/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 października 2006r r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej

w Brzesku.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku ze zmniejszeniem godzin świetlicowych i z urlopem zdrowotnym nauczyciela zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Szkoły Podstawowej w Brzesku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzesku oraz kierownikowi wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:26:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:26:36