Zarządzenie Nr 818/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, oddziały „0”(zerowe)


Zarządzenie Nr 818/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej

Nr 2 w Pyrzycach, oddziały „0”(zerowe)

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, oddziały „0”(zerowe) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:28:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:28:24