Zarządzenie Nr 819/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2006/2007.


Zarządzenie Nr 819/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej

w Żabowie na rok szkolny 2006/2007.

Działając na podstawie § 1 pkt 8 uchwały nr XXXII/ 371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2006/2007, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:28:43