Zarządzenie Nr 820/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy.


Zarządzenie Nr 820/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej

w Okunicy.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Szkoły Podstawowej w Okunicy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz kierownikowi wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:29:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:29:03