Zarządzenie Nr 823/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 823/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt 8 uchwały nr XXX/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam arkusz organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:30:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 08:30:30