Zarządzenie Nr 830/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 830/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109 956zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 77 346zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 32 610zł

w tym:

Dział 801 0świata i wychowanie o kwotę 7 310zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 310zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 310zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 102 646zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 102 646zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 77 346zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25 300zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 109 956zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 77 346zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 32 610zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 310zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 310zł

§4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 070zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 091zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 149zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 102 646zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 102 646zł

§3110 świadczenia społeczne - zad.zlecone o kwotę 77 346zł

§3110 świadczenia społeczne - zad.własne o kwotę 25 300zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 31 568 130zł

- dochody na zadania własne 26 296 894zł - dotacje celowe na zadania zlecone 5 271 236zł

Wydatki ogółem 36 194 203zł

- wydatki na zadania własne 30 922 967zł

- wydatki na zadania zlecone 5 271 236zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 09:40:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 09:41:22