Zarządzenie Nr 832 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 832 /06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2 104 z późn.zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 139 786zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 139 786zł

w tym:

Dział 758 Różne rozliczenia -Urząd Miejski o kwotę 139 786zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 139 786zł

§4810 rezerwy o kwotę 139 786zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 139 786zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 139 786zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 30 930zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 30 930zł

§6050wydatki inwestycyjne- budowa ścieżki

rowerowej na odcinku od ul.Stargardzkiej

do ul. Ciepłowniczej o kwotę 30 930zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 58 186zł

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej o kwotę 58 186zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 58 186zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 50 670zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -OSiR o kwotę 50 670zł

§4178wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 900zł

§4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 300zł

§4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18 277zł

§4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 093zł

§4308 zakup usług pozostałych o kwotę 12 450zł

§4309 zakup usług pozostałych o kwotę 4 150zł

§4418 podróże służbowe krajowe o kwotę 375zł

§4419 podróże służbowe krajowe o kwotę 125zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 17-11-2006 09:42:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 17-11-2006 09:42:57