Burmistrza Pyrzyc Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 15 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Sylwester Krystecki (informatyk), tel.091-570-00-71, wew 352, pok. Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 03.06.2004r. o godz.1100.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 135 i 128 I piętro w godz. od 700 do 1500, pobierając ze strony www.bip.pyrzyce.um.gov.pl (zakładka przetargi) lub drogą pocztową.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w załączniku

Załączniki do pobrania

1 dostawa_sprzetu_komputerowego.doc (DOC, 83KB) 2004-05-14 09:26:56 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-05-2004 09:26:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-05-2004 09:26:56