I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2006 roku.


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 listopada 2006 roku.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( D. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości informacje w sprawie wywieszenia wykazów ogłoszeń:

  1. GKŚiR nr 7/06 z dnia 23 listopada 2006 roku, dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Pyrzycach przy ulicy Kilińskiego 6 wraz z ustanowieniem prawa wieczystego współużytkowania gruntu w udziale 52/1000 stanowiącego działkę nr 73/1.

  2. GKŚiR nr 8/06 z dnia 23 listopada 2006, dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych Najemców lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pyrzycach przy ulicy Ks.Bogusława 4 wraz z ustanowieniem prawa wieczystego współużytkowania gruntów w dziale 69/1000 stanowiących działki oznaczone numerem geodezyjnym 38 o pow. 350 m2 oraz 190/10 o pow. 365 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni, od dnia 23 listopada 2006 r. do dnia 14 grudnia 2006 roku oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej gminy Pyrzyce www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w dziale informacje.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 23-11-2006 14:22:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 23-11-2006 14:26:06