I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 listopada 2006 roku.


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 listopada 2006 roku.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( D. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości informacje w sprawie wywieszenia wykazów ogłoszeń:

  1. GKŚiR nr 9/06 z dnia 27 listopada 2006 roku, dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Pyrzycach przy ulicy Dworcowej 21 z jednoczesnym ustanowieniem prawa wieczystego współużytkowania gruntu w udziale 104/1000 stanowiącego działkę nr 175/1 wraz ze sprzedażą udziału 166/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 175/2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni, od dnia 27 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2006 roku oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej gminy Pyrzyce www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w dziale informacje.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 28-11-2006 09:10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 28-11-2006 09:10:38