Burmistrza Pyrzyc Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 15 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Sylwester Krystecki (informatyk), tel.091-570-00-71, wew. 352, pok. Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 03.06.2004r. o godz.1130 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 128 I piętro w godz. od 700 do 1500, pobierając ze strony www.bip.pyrzyce.um.gov.pl (zakładka przetargi) lub drogą pocztową.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w załączniku

Załączniki do pobrania

1 dostawa_ksero.doc (DOC, 80KB) 2004-05-14 09:31:05 125 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-05-2004 09:31:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-05-2004 09:31:05