I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 grudnia 2006 roku.


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 5 grudnia 2006 roku.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( D. U. Z 2000r., nr 46, poz. 543, z 2001r., nr 129, poz.1447, nr 154, poz.1800, z 2002r., nr 25, poz.253 z póź. zm. ), Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wywieszenia ogłoszeń i wykazów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego:

  1. ogłoszenie GKŚiR nr 10/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Pyrzycach przy ulicy Kilińskiego 9A wraz z oddaniem w części ułamkowej 16/1000 w wieczyste współużytkowanie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 78 o pow. 725 m2 oraz nr 160/2 o pow. 830 m2, będące własnością gminy Pyrzyce,

  2. ogłoszenie GKŚiR nr 11/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Pyrzycach przy ulicy Ks. Bogusława X nr 26 wraz z oddaniem w części ułamkowej 118/1000 w wieczyste współużytkowanie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 162/1 o pow. 389 m2, będącą własnością gminy Pyrzyce.

Ogłoszenia wraz z wykazami zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres 21 dni, od dnia 5 grudnia 2006 roku do dnia 27 grudnia 2006 roku oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej gminy Pyrzyce www.bip.pyrzyce.um.gov.pl. w dziale informacje.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 05-12-2006 09:53:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 05-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 05-12-2006 09:54:06