Sesja LII 2006 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LII/426/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowości materiałów z wykonania budżetu 2006-12-07 10:29:48
Uchwała Nr LII/425/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego 2006-12-07 10:27:53
Uchwała Nr LII/424/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia przez Gminę Pyrzyce dotacji celowej 2006-12-07 10:22:27
Uchwała Nr LII/423/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2006-12-07 10:22:02
Uchwała Nr LII/422/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2005 2006-12-07 10:21:21
Uchwała Nr LII/421/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia do programu nauczania dodatkowych godzin języka obcego w klasach I – III szkół podstawowych i gimnazjum 2006-12-07 10:15:52
Uchwała Nr LII/420/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach 2006-12-07 09:40:33
Uchwała Nr LII/419/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży działek nr 113/17, 113/18, 113/20 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 w Pyrzycach 2006-12-07 09:38:03
Uchwała Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce 2006-12-07 09:32:44
Uchwała Nr LII/417/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2006-12-07 09:29:49
Uchwała Nr LII/416/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie najmu gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2006-12-07 09:29:05