Uchwała Nr LII/421/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia do programu nauczania dodatkowych godzin języka obcego w klasach I – III szkół podstawowych i gimnazjum


 

Uchwała Nr LII/421/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

w sprawie wprowadzenia do programu nauczania dodatkowych godzin języka

obcego w klasach I - III szkół podstawowych i gimnazjum

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia dodatkowych godzin nauki języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pyrzyce:

  1. W szkołach podstawowych:

a) w klasach pierwszych od dnia 01 września 2005r.- 2 godziny tygodniowo,

b)   w klasach drugich od dnia 01 września 2006r.- 2 godziny tygodniowo,

c)   w klasach trzecich od dnia 01 września 2007r.- 2 godziny tygodniowo.

  1. W Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach:

a) w klasie pierwszej od dnia 01 września 2006r.- 2 godziny tygodniowo,

b) w klasie drugiej od dnia 01 września 2007r.- 2 godziny tygodniowo,

c) w klasie trzeciej od dnia 01 września 2008r.- 2 godziny tygodniowo.

§ 2. Koszty wprowadzenia dodatkowych godzin nauki języków obcych pokryte zostaną z budżetu gminy.

 

§ 3. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programami.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:15:52