Uchwała Nr LII/422/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2005


Uchwała Nr LII/422/06
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego

Domu Kultury za rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155, z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2005 Pyrzyckiego Domu Kultury.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:21:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:21:21