Sesja LIII 2006 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIII/438/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok 2006-12-07 12:56:16
Uchwała Nr LIII/437/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-12-07 12:52:26
Uchwała Nr LIII436/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 2006-12-07 12:42:24
Uchwała Nr LIII/435/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2006-12-07 12:37:30
Uchwała Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska 2006-12-07 12:27:42
Uchwała Nr LIII/433/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do „Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006” 2006-12-07 12:25:39
Uchwała Nr LIII/432/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 317/2 położonej w obrębie geodezyjnym Mielęcin 2006-12-07 11:57:27
Uchwała Nr LIII/431/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach 2006-12-07 11:48:49
Uchwała Nr LIII/430/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców 2006-12-07 10:55:04
Uchwała Nr LIII/429/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 178/7 oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29 2006-12-07 10:52:55
Uchwała Nr LIII/428/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2006-12-07 10:44:33
Uchwała Nr LIII/427/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych nr 458 na nr 393, położonych w Pyrzycach w obrębie geodezyjnym nr 10 2006-12-07 10:40:22