Uchwała Nr LIII/429/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 178/7 oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29


Uchwała Nr LIII/429/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w

ewidencji gruntów jako działki nr 178/7 oraz udziału w wysokości

2834/10000 w działce nr 201/29

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 178/7

o powierzchni 0,0301ha oraz udziału w wysokości 2834/10000 w działce nr 201/29 o powierzchni całkowitej 0,1348 ha, położonych w obrębie 6 miasta Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:52:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:52:55