Uchwała Nr LIII/430/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców


Uchwała Nr LIII/430/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na

rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.37 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 6, poz.70) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 71 oznaczonych numerami: 71A/1, 71A/2, 71A/3 oraz ułamkowej części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 144/6 o pow.0,1025 ha położonej w obrębie wsi Żabów Gmina Pyrzyce stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 10:55:04