Sesja LIV 2006 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LIV/445/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej 2006-12-11 09:44:13
Uchwała Nr LIV/444/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2006-12-07 13:19:03
Uchwała Nr LIV/443/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku. 2006-12-07 13:16:29
Uchwała Nr LIV/442/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie nabycia od Województwa Zachodniopomorskiego na rzecz Gminy Pyrzyce 63/1000 udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 w Pyrzycach 2006-12-07 13:13:05
Uchwała Nr LIV/441/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2006-12-07 13:11:13
Uchwała Nr LIV/440/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce 2006-12-07 13:08:32
Uchwała Nr LIV/439/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie przyjęcia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013 2006-12-07 13:00:33