Uchwała Nr LIV/443/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku.


Uchwała Nr LIV/443/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia wyborów

samorządowych w 2006 roku.

Na podstawie art.30 ust.2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Tworzy się obwód odrębny nr 14 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach z siedzibą w świetlicy Szpitala Powiatowego przy ul. Jana Pawła II ,

telefon 091/ 570 25 73.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:16:29