Sesja LV 2006 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LV/454/06Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o odwołanie ze stanowiska pracy 2006-12-11 10:16:20
Uchwała Nr LV/453/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku kanalizacyjnego gminy Pyrzyce 2006-12-11 10:14:16
Uchwała Nr LV/452/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2006-12-11 10:08:51
Uchwała Nr LV/451/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pyrzycach 2006-12-11 10:04:43
Uchwała Nr LV/450/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok 2006-12-11 10:03:26
Uchwała Nr LV/449/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 2006-12-11 10:00:52
Uchwała Nr LV/448/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 2006-12-11 09:57:13
Uchwała Nr LV/447/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Pyrzyce 2006-12-11 09:53:18
Uchwała Nr LV/446/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyc 2006-12-11 09:48:28