Uchwała Nr LV/452/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała Nr LV/452/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w mieście Pyrzyce na okres
od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do uchwały

Nr LV/452/06 Rady Miejskiej w

Pyrzycach z dnia 26 października 2006r.

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

NA 2007 ROK

L.p.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Cena za 1m3

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

netto

brutto

1

Wszystkie grupy odbiorców wody

3,35 zł

3,35 zł + VAT

Każdy odbiorca wody rozliczany za ilość dostarczonej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach

2

Wszystkie grupy odbiorców wody

3,45 zł

3,45 zł +VAT

Każdy dostawca ścieków rozliczany za ilość odprowadzanych ścieków określoną na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych, urządzeń pomiarowych a w przypadku ich braku jako równą ilości wody określonej w umowie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:08:51